PHP and Linux – install ubuntu

Php programski kod smo do sada prikazivali u Windows 10 operativnom sistemu, koriteći easyPhP, ali isto tako, PHP je moguće koristiti i u drugim ope...