สอน Java: การออกแบบโดยใช้ Inheritance-Based Polymorphism ตอนที่ 1 (Abstract class as a data type)

============
ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างได้ที่ http://goo.gl/vf9r7A

============
playlist สอนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย Java เบื้องต้น
https://www.youtube.com/watch?v=zC_0xOSX1dY&list=PLoTScYm9O0GEvHKqqib-AdVFwVe_2ln8W

============
playlist สอนภาษาจาวา Java เบื้องต้น
https://www.youtube.com/watch?v=O3rW9JvADfU&list=PLoTScYm9O0GF26yW0zVc2rzjkygafsILN

============
playlist สอนจาวา Java FileIO การอ่านเขียนไฟล์
https://www.youtube.com/watch?v=y4dfsuShUaw&list=PLoTScYm9O0GEsSpaLgFDuPWzUEZdtnuWs

============
playlist สอนจาวา Java การใช้ Collections ต่าง ๆ เช่น ArrayList, Map, Set, Stack
https://www.youtube.com/watch?v=JYTIQip_pak&list=PLoTScYm9O0GEskLFgdC02Swit1fcDWspM

============
playlist สอนการทำ Unit Test ภาษาจาวา Java
https://www.youtube.com/watch?v=R11yg8hKApU&list=PLoTScYm9O0GHiK3KNdH_PrNB0G3-kb1Bi

============
playlist สอนภาษา C เบื้องต้น
https://www.youtube.com/watch?v=Z_u8Nh_Zlqc&list=PLoTScYm9O0GHHgz0S1tSyIl7vkG0y105z

============
playlist สอนภาษา C# เบื้องต้น
https://www.youtube.com/watch?v=hhl49jwOIZI&list=PLoTScYm9O0GE4trr-XPozJRwaY7V9hx8K

============
playlist สอนภาษา C++ เบื้องต้น
https://www.youtube.com/watch?v=_NHyJBIxc40&list=PLoTScYm9O0GEfZwqM2KyCBcPTVsc6cU_i

============
playlist สอนภาษาไพธอน Python เบื้องต้น
https://www.youtube.com/watch?v=DI7eca5Kzdc&list=PLoTScYm9O0GH4YQs9t4tf2RIYolHt_YwW

============
playlist สอนภาษาไพธอน Python การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP: Object-Oriented Programming)
https://www.youtube.com/watch?v=4bVBSluxJNI&list=PLoTScYm9O0GF_wbU-7layLaSuHjzhIRc9

============
playlist สอนภาษา R เบื้องต้น
https://www.youtube.com/watch?v=oy4qViQLXsI&list=PLoTScYm9O0GF6qjrRuZFSHdnBXD2KVICp

============
playlist สอนภาษา PHP เบื้องต้น
https://www.youtube.com/watch?v=zlRDiXjYVo4&list=PLoTScYm9O0GH_6LARFxozL_viEsXV2wgO

============
เชิญสมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้ได้ที่
https://www.youtube.com/subscription_center?add_user=prasertcbs

source